Contact

Laat gerust een boodschap achter

Vanwaar deze webquest? 

Ik ben een student taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en in het kader van mijn masterproef: 'Een Foxy verliest zijn schelmenstreken niet. Vier moderne adaptaties van Van den vos Reynaerde in het onderwijs' heb ik een lesvoorbereiding uitgewerkt die gedurende vier lesuren ingezet kan worden. 

Deze webquest is bedoeld voor de eerste twee lesuren, in de volgende twee lesuren zal er verder gewerkt worden door middel van expertgroepen en een BZL. 

Ik hoop dat deze webquest nuttig kan zijn om de leerlingen van het vijfde jaar ASO of VWO (Nederland) warm te maken voor het Middelnederlandse epos over de sluwe vos. 

Indien u interesse heeft in de masterproef, de BZL of andere feedback zou willen nalaten, bent u meer dan welkom om onderstaand formulier in te vullen met vragen of opmerkingen.


Veel lees- en ontdekplezier! 


Carlos Huijghe 

©2019. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin